Επικοινωνία

1 Ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας info@cyberotsarka.gr
2 Χριστοδούλου Φώτιος τηλ. 2467 50 3175 Άργος Ορεστικό
3 Δεμίρης Στέργιος +30 6983425841 Θεσσαλονίκη
4 Τούλιας Γρηγόρης τηλ. 6982 908 483 Αθήνα