Νομός Γρεβενών

1 Στο Φαράγγι της Πορτίτσας
2 Σκήτη Αγίου Νικάνορα