Δικές σας Τσάρκες

1 Στο Σταθμό Αγγίστας - Νομός Σερρών
2 Μονή Οσίου Νικάνορα - Νομός Ιωαννίνων
3 Φαράγγι "Κόκκινα Πατερά" - Νομός Μεσσηνίας